Financieel Besturingsmodel: Medisch Specialisten

Het Financieel Besturingsmodel is een activity-based management model, waarbij productie, capaciteit (fte) en financiële gegevens slim gekoppeld worden om de medisch-specialistische capaciteit en kunde optimaal in te kunnen zetten. Zo kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen, gebaseerd op data en feiten.

Kostprijzen medisch specialisten

Allocatie capaciteit en kosten naar productie

Zoekt u naar een methode om efficiënt kostprijzen te berekenen voor de inzet van medisch-specialistische capaciteit en kosten, wat op breed kan rekenen binnen uw organisatie?

Met het activity-based Kostprijsmodel kunnen stabiele, logische en betrouwbare kostprijzen worden berekend. Het op juiste wijze alloceren van medisch-specialistische capaciteit en kosten is hier integraal onderdeel van. Het model volgt hierbij de uitgangspunten van de relatie tussen werklast en productie, die jaarlijks door de wetenschappelijke vakverenigingen worden herijkt.

 • Meer grip op de berekening
  Overzichtelijk en goed te controleren
 • Breed draagvlak
  Goed communiceerbaar aan afdelingen en medisch specialisten

Capaciteitsbegroting

Begroten en plannen

Wilt u optimale alignment tussen de productie-, capaciteits- en kostendoelstellingen van ziekenhuis en MSB?

Zoekt u naar houvast om het effect van portfoliokeuzes of zinnige zorg op de inzet van medisch-specialistische capaciteit en kunde te kunnen duiden?

Met de Capaciteitsbegroting is de benodigde medisch-specialistische capaciteit en kunde een logisch gevolg van het verwachte of gecontracteerde zorgvolume.

 • Zorgvraag leidend voor inzet capaciteit
  Verwachte zorgvraag leidend voor benodigde medisch-specialistische capaciteit en kunde
 • Breed draagvlak
  Bottom-up begroting door afdelingen voor draagvlak en betrokkenheid

Verdienmodel

Contractering en pricing

Doet een percentage van de integrale omzet afspraak niet langer recht aan de geleverde medisch-specialistische capaciteit en kunde?

Ben u op zoek naar meer transparantie en gelijkgerichtheid in de financiële afspraken tussen ziekenhuis en MSB?

Met het Verdienmodel kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten op een efficiënte manier tot goed onderbouwde financiële afspraken komen.

 • Capaciteit leidend voor financiële afspraken
  Directe relatie tussen geleverde capaciteit en het financieel kader
 • Breed draagvlak
  Duidelijke onderbouwing voor zowel MSB als ziekenhuis

Prestatiemodel en monitor

Forecasten en monitoren

Bent u op zoek naar een breed gedragen benchmarkmethodologie om de geleverde zorgprestaties objectief te kunnen duiden en te vergelijken?

Wilt u de uitkomsten van de benchmark gebruiken voor een transparante en evenwichtige toerekening van medische capaciteit en honorariumopbrengsten?

Het Prestatiemodel maakt gebruik van breed toegepaste benchmarkmethodologie en ondersteunt medisch-specialistische bedrijven (MSB’s) bij het monitoren van de zorgprestaties en het evenwichtig toerekenen van de beschikbare honorariumgelden. Daarnaast wordt het door verenigingen van medisch specialisten in dienstverband (VMSD’s) gehanteerd voor het bepalen van de benodigde medische capaciteit (manpower-planning). 

Benchmarking wordt wereldwijd gezien als één van de meest effectieve managementtools en helpt bij het vormen van een lerende organisatie. Momenteel is de LOGEX benchmark opgebouwd uit ruim 90% van de Nederlandse ziekenhuizen, 1.000 vakgroepen en ruim 5.000 medisch specialisten.

 • Norm FTE
  Resultaat van vakgroep uitgedrukt in één cijfer
 • Heldere inzichten
  Slimme managementtool met inzicht in geleverde productie

Onze klanten

LOGEX werkt samen met meer dan 90% van de Nederlandse ziekenhuizen: