Financieel Besturingsmodel: Zorginstellingen

Het Financieel Besturingsmodel is een activity-based management model, waarbij productie, capaciteit (fte) en financiële gegevens slim gekoppeld worden om mensen en middelen optimaal in te kunnen zetten. Zo kunt u beter gefundeerde beslissingen nemen, gebaseerd op data en feiten.

Kostprijsmodel

Allocatie capaciteit en kosten naar productie

Wilt u meer inzicht in de kosten van de geleverde zorg en hoe deze zich verhouden tot vergelijkbare instellingen?

Zoekt u naar een methode om efficiënt integrale kostprijzen te berekenen die op breed draagvlak kunnen rekenen binnen uw organisatie?

Met het activity-based Kostprijsmodel kunnen stabiele, logische en betrouwbare kostprijzen worden berekend. Dit maakt kostprijsberekeningen voor ziekenhuizen overzichtelijker en beter toepasbaar. Om de relatieve kosten te analyseren, spiegelen we de resultaten aan een benchmark van ruim dertig ziekenhuizen. 

 • Meer grip op de berekening
  Overzichtelijk en goed te controleren
 • Voorcalcu­latorisch
  Directe integratie met LOGEX Begrotingsmodel
 • Breed draagvlak
  Goed communiceerbaar aan afdelingen en medisch specialisten

Begrotingsmodel

Begroten en plannen

Doet een incrementele begroting niet langer recht aan de daadwerkelijk benodigde inzet van mensen en middelen?

Wilt u een integrale begroting opstellen waarbij productie, capaciteit en financiën direct in verbinding staan?

Zoekt u naar houvast om het effect van portfoliokeuzes of zinnige zorg op uw bedrijfsvoering te kunnen duiden?

Met het Begrotingsmodel zijn benodigde capaciteit, kosten en opbrengsten een logisch gevolg van het verwachte of gecontracteerde zorgvolume. Dit stelt u in staat de beschikbare middelen slimmer toe te wijzen. Met als resultaat een goed onderbouwde en snelle begrotingscyclus en voorcalculatorische kostprijzen.

 • Activity based budgeting
  Activiteiten vormen als ‘cost driver’ het uitgangspunt voor de begroting
 • Zorgvraag leidend voor inzet mensen en middelen
  Verwachte zorgvraag leidend voor benodigde capaciteit van mensen en middelen
 • Breed draagvlak
  Bottom-up begroting door afdelingsmanagers voor draagvlak en betrokkenheid

Onderhandelmodel

Contractering en pricing

Wilt u meer controle op en onderbouwing bij de contract-onderhandelingen met zorgverzekeraars?

Vindt u het opstellen van de jaarlijkse prijslijsten complex, arbeidsintensief en foutgevoelig?

Met behulp van het Onderhandelmodel is het mogelijk op eenvoudige wijze prijslijsten op te stellen en te beheren. O.b.v. verschillende prijsreferenties en een grote variatie aan rekenregels kan er zeer specifiek, maar met voldoende overzicht, een prijsstrategie worden opgesteld. Hierdoor kunnen verkoopteams binnen ziekenhuizen hun tijd primair besteden aan het inhoudelijk ontwikkelen, onderbouwen en verfijnen van de prijsstrategie.

 • Beheersbaar
  Eenvoudig scenariobeheer, toepassing van dynamische tariefregels en duidelijk overzicht van gemaakte stappen in prijslijst
 • Betrouwbaar
  Betrouwbare volumes door relatie met forecast en/of productiebegroting en altijd gebaseerd op laatste productstructuur
 • Sterke analyse­functionaliteit
  Vergelijking met verschillende referenties, scheiding volume- en prijseffect en eenvoudige import- en exportfunctionaliteit

Forecastmodel

Forecasten en monitoren

Wilt u een betrouwbare, snelle en vooral slimmere prognose van opbrengsten, kosten en resultaat?

Zoekt u naar overzicht en vertrouwen als gevolg van de steeds complexere contractafspraken met zorgverzekeraars?

Ons Forecastmodel geeft maandelijks inzicht in de gerealiseerde en verwachte productie, capaciteit, opbrengsten en kosten. Dit stelt u in staat onderbouwde beslissingen te nemen en waar nodig actief bij te sturen.

 • Grip op productie, capaciteit en financiën
  Betrouwbare forecast op basis van state-of-the-art algoritmes
 • Value-at-risk
  Automatische berekening omzetrisico contractafspraken
 • Input voor dialoog
  Tijdig in discussie met zorgverzekeraars indien realiteit ≠ afspraak

Onze klanten

LOGEX werkt samen met meer dan 90% van de Nederlandse ziekenhuizen: