Managementinformatie

De informatie uit het Financieel Besturingsmodel wordt samengebracht tot inzichtelijke managementinformatie op het gebied van doelmatigheid, kosten en kwaliteit. Door een holistische kijk op de gegevens, stimuleren we besluitvorming in lijn met de principes van waarde-gedreven zorg.

Portfolio

Zinnig en doelmatig

Wilt u meer inzicht in de opbouw van uw zorgportfolio per aandoeningsgroep in vergelijking met referentieziekenhuizen?

Zoekt u naar een methode om het verbeterpotentieel op het gebied van praktijkvariatie en procesvariatie te kwantificeren?

De module Managementinformatie - Portfolio is een doorontwikkeling van de normprofielen en ondersteunt zorginstellingen bij het objectiveren en rationaliseren van de geleverde zorg. Dit draagt bij aan het verhogen van de doelmatigheid, capaciteitsbenutting en kwaliteit van de geleverde zorg.

 • Zorgportfolio in beeld
  Inzicht in de opbouw en ontwikkeling van uw portfolio, alsmede de mate van benchmarkvariatie
 • Patiëntperspectief
  Analyse op niveau van de patiënt, in plaats van producten
 • Eenduidige vergelijking
  Benchmark gecorrigeerd voor specifieke patiëntkenmerken per aandoeningsgroep
 • Medisch inhoudelijke blik
  Inzicht in variatie in behandel- en proceskeuzes

Financiën

Kostenefficiënt

Bent u op zoek naar één centraal overzicht van de financiële performance van uw zorginstelling?

Wilt u inzicht in het financiële verbeterpotentieel op het gebied van opbrengsten, capaciteit en kosten, uitgesplitst per specialisme, aandoeningsgroep of zorgproduct?

De module Managementinformatie – Financiën brengt de uitkomsten uit het Financieel Besturingsmodel samen om inzicht te geven in de performance op het gebied van productie, opbrengsten, ingezette capaciteit en kosten. Dit ondersteunt gebruikers om een eenduidige relatie tussen opbrengsten, kosten en resultaat te maken en snel inzicht te krijgen in financieel verbeterpotentieel per specialisme, aandoeningsgroep of zorgproduct.

 • Eenduidigheid
  Centrale bron van financiële managementinformatie
 • Inzicht in verbeterpotentieel
  Financieel verbeterpotentieel op verschillende niveaus inzichtelijk gemaakt
 • Kostenbewustzijn
  Vergroot betrokkenheid en kostenbewustzijn in de organisatie
 • Verschillende referenties
  Vergelijking met historie, begroting en benchmark

Kwaliteit

Kwalitatief hoogwaardig

Gelooft u dat we de transitie van volume- naar waarde-gedreven zorg verder zal versnellen?

Wilt uw zorginstelling de theorie van Value-Based Health Care naar de praktijk brengen?

LOGEX is momenteel bezig met de ontwikkeling van de module Managementinformatie – Kwaliteit om de theorie achter Value-Based Health Care praktisch toepasbaar te maken. Binnen deze module wordt een relatie gelegd tussen kosten en uitkomsten van zorg. Deze informatie wordt uitgesplitst per aandoeningsgroep en opgebouwd vanaf het niveau van de individuele patiënt.

Hierbij maken we gebruik van kwaliteitsinformatie van het ziekenhuis, nationale uitkomsten-registraties en door LOGEX zelf ontwikkelde Textbook Outcome-methodologie. LOGEX verwacht de module in de loop van 2018 aan uw zorginstelling te kunnen presenteren.

 • VBHC in de praktijk
  Van theoretische discussie naar praktische toepassing
 • Geen additionele administratielasten
  Versnipperde informatie op een centrale plaats & inzichten afleiden uit bestaande registraties
 • Inzicht in verbeterpotentieel
  Kwalitatief verbeterpotentieel op verschillende niveaus inzichtelijk gemaakt
 • Koppeling op patiëntniveau
  Koppeling van kosten en kwaliteitsinformatie op het niveau van de individuele patiënt

Onze klanten

LOGEX werkt samen met meer dan 90% van de Nederlandse ziekenhuizen: