AVG

Ten behoeve van de rekenmodellen, analyses en softwareoplossingen die LOGEX zijn klanten biedt, verwerkt LOGEX in opdracht van zorginstellingen naast bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens wordt uitgevoerd onder de Europese privacyverordening (algemene verordening gegevensbescherming, AVG). In het kader van de AVG worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor die verwerkingen waarvoor klanten opdracht hebben gegeven. Tevens is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van de AVG.

Voor vragen over privacy of de AVG, neem contact op met onze security officer (tim.vanloosbroek@logex.nl). Als dat nodig is, is de functionaris gegevensbescherming ook direct te bereiken (fg@logex.nl).

Certificeringen

Om de privacy te waarborgen heeft LOGEX zijn informatiebeveiliging procesmatig ingericht en is hiervoor gecertificeerd (ISO27001:2013 en NEN7510:2011).

Cookies

LOGEX maakt gebruikt van cookies om de gebruikerservaring van haar tools te vergoten. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics om het websitebezoek te analyseren.